کلمه کلیدی اسپری رنگ خاورمیانه

شرکت تکگل سایتشو چند زبانه میکند
۱۳۹۹/۰۶/۱۲

شرکت تکگل سایتشو چند زبانه میکند

شرکت تکگل سعی دارد سایت خود را چند زبانه بکند. در حال حاضر ما اینگلیسی و فارسی داریم و برنامه داریم که عربی، روسی و بزودی ترکی و کردی هم به این زبانها اضافه کنیم که کشورهای همسایه هم بتوانند از محصولهای هنری این شرکت استفاده کنند.

ادامه مطلب