کلمه کلیدی اسپری رنگ کلش

کد ۱۳۴ تا ۱۴۲، کاتالگ اسپری رنگ تک گل
۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۳۴ تا ۱۴۲، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۳۴ تا ۱۴۲ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تگ گل از رنگ ابی، قرمز و سفید تشکیل میشود. در مرحله اول ما ۴۰ درصد رنگ ابی و ۶۰ درصد رنگ قرمز را با هم مخلوط میکنیم و در مرحله بعدی این رنگ را با سفید مخلوط میکنیم.   کد ۱۳۴ به اسم”چسب تک […]

ادامه مطلب