کلمه کلیدی اسپری سرمه ای کسپین

کد ۸۹ تا ۹۷، رنگ ابی و رنگ سبز
۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کد ۸۹ تا ۹۷، رنگ ابی و رنگ سبز

کد ۸۹ تا ۹۷ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تک گل از رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل شده هستند. این دو رنگ رنگهای خیلی قشنگی هستند و ما امیدواریم که مصرف کننده گان از این سری اسپریها لذت ببرند. کد ۸۹ با اسم “هنر خیابانی” از ۹۰ درصد رنگ ابی و ۱۰ درصد […]

ادامه مطلب