کلمه کلیدی اسپری قیر

اسپری قیر، عایق رطوبتی
۱۴۰۰/۰۳/۰۹

اسپری قیر، عایق رطوبتی

محصول جدید شرکت اسپری رنگ تکگل اسپری قیر و عایق میباشد. این اسپری را در تعمیرات کولر، در تعمیرات قایق و در تعمیرات سقف خانه میتوانید استفاده کنید.

ادامه مطلب