کلمه کلیدی اسپری پویا

اسپری ۴۰۰ میل تک گل
۱۳۹۸/۱۲/۱۴

اسپری ۴۰۰ میل تک گل

اسپری ۴۰۰ میل تک گل اسپری دیوارنگاری محصوب میشود چون رنگ این اسپری اکرولیک است و والو مخصوص گرافیتی، دیوارنگاری و نقاشی دارد. اسپری های همه کاره مثل اسپری ۳۰۰ میل تک گل و دیگر اسپریهای ایرانی مثل اسپری گلنقش، نورارا، گلریز، گلپخش، اطلس، دیبا، پویا، کسپین و غیره رنگ الکید دارند با یه والو […]

ادامه مطلب