کلمه کلیدی اسپری چسب کسپین

کد ۱۶۷ تا ۱۷۵، اسپری رنگ یشمی
۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۶۷ تا ۱۷۵، اسپری رنگ یشمی

کد ۱۶۷ تا کد ۱۷۵ از رنگ زرد، رنگ قرمز و رنگ ابی تشکیل شده است. در ابتدا ما ۸۰ درصد رنگ زرد را با ۲۰ درصد رنگ قرمز مخلوط میکنیم و در مرحله دوم ما این رنگ را با رنگ ابی مخلوط میکنیم. کد ۱۶۷ به اسم “اسپری رنگ یشمی” از ۹۰ درصد این […]

ادامه مطلب