کلمه کلیدی اسپری چسب گلبانگ

کد ۱۴۳ تا ۱۵۲، کاتالگ اسپری رنگ تک گل
۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۴۳ تا ۱۵۲، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۴۳ تا کد ۱۵۲ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، رنگ زرد، رنگ قرمز و رنگ ابی تشکیل شده است. ابتدا ما ۴۰ درصد رنگ زرد با ۴۰ درصد رنگ قرمز و ۲۰ درصد رنگ ابی مخلوط میکنیم. در مرحله بعدی ما این رنگ را با رنگ سفید مخلوط میکنیم.   […]

ادامه مطلب