کلمه کلیدی اموزش گرافیتی از پایه

کد ۸۰ تا ۸۸، اسپری رنگ بنفش
۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کد ۸۰ تا ۸۸، اسپری رنگ بنفش

کد ۸۰ تا ۸۸ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل تینت رنگ قرم، ابی و سفید را تشکیل میدهند. این سری کدها از اسپری بنفش روشن میروند به طرف اسپری بنفش تیره و اسپری رنگ بادمجانی. در ابتدا ما یک رنگی داریم که از ۷۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است و ۳۰ درصد رنگ […]

ادامه مطلب