کلمه کلیدی بخاخ طلاء ایران

فرق اسپریهای هنری و اسپریهای همه کاره
۱۳۹۸/۰۹/۲۱

فرق اسپریهای هنری و اسپریهای همه کاره

بیشتری اسپریهای رنگ ایرانی (بخاخ طلا)، مثل اسپری رنگ گلریز، اسپری رنگ نورارا، اسپری رنگ گلریزان و اسپری رنگ گلپخش اسپریهای رنگ همه کاره ۳۰۰ میل است. این اسپریها سریع خشک نمیشوند و فشار نسبتا زیادی دارند. ولی اسپریهای هنری (بخاخ طلا) معمولا از رزین اکرولیک تشکیل میشوند و برای همین سریعتر خشک میشوند. این […]

ادامه مطلب