کلمه کلیدی تولید رنگ

مراحل تولید رنگ در کارخانه
۱۳۹۸/۱۰/۲۰

مراحل تولید رنگ در کارخانه

برای تولید رنگ شما سه مواد اولیه مهم رنگ را احتیاج دارید. این مواد رزینها. پیگمنتها و حلالها هستند. رزنهای معروف رزین ساوه. رزین رزیتان. رزین ریف و غیره هستند. این رزینها رزینهای روغنی هستند که اکثر تولید کننده های اسپری در ایران از ان استفاده میکنند. پیگمنتها از قبیل پیگمنت قرمز. ابی. سبز و […]

ادامه مطلب