کلمه کلیدی تولید کننده اسپری گرافیتی

اولین تولید کننده اسپری دیوارنگاری در ایران و خاورمیانه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳

اولین تولید کننده اسپری دیوارنگاری در ایران و خاورمیانه

شرکت تکگل اولین تولید کننده اسپری دیوارنگاری در ایران و خاورمیانه محصوب میشود. این شرکت همکاری خود را با دیوارنگارها و گرافیتی کارهای ایرانی شروع کرد و تصمیم گرفت که برای این دوستان اسپری مورد نیازشان را تولید کند. در حال حاضر دیوارنگارهای نه فقط ایرانی بلکه تمام خاورمیانه میتوانند از این کار بهره برداری […]

ادامه مطلب