کلمه کلیدی رنگ گلریزان

تئوری رنگ
۱۳۹۸/۱۱/۰۸

تئوری رنگ

تلیت کردن، تینت کردن، شید کردن و تون کردن رنگ به طور کلی تئوری رنگ نامیده میشود. شما میتونید تئوری رنگ را راهنمای علمی خود قرار دهید و بوسیله رنگ رنگی که مد نظرتان است بدست بیاورید.

ادامه مطلب