کلمه کلیدی سری گرافیتی

تولید اسپری رنگ گرافیتی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

تولید اسپری رنگ گرافیتی

کارخانه اسپری رنگ تکگل اولین تولید کننده اسپری رنگ در ایران و خاورمیانه است که اسپری رنگ گرافیتی/دیوارنگاری تولید میکنند. این اسپری با رنگ اکرولیک و بالای دویست رنگ مختلف در بازار تولید اسپری رنگ ایران بیسابقه است. بغیر از تنوع رنگی بالا و رنگ اکرولیک این اسپری مجهز به والو خاصه گرافیتی است. این […]

ادامه مطلب