کلمه کلیدی سر اسپری گرافیتی

اسپری استن تک گل
۱۳۹۸/۱۰/۲۸

اسپری استن تک گل

اسپری استن تک گل محصول جدید کارخانه اسپری رنگ تکگل محصوب میشود. این اسپری برای باز کردن سر اسپری گرافیتی استفاده میشود. بغیر از باز کردن سر اسپری دیوارنگاری این اسپری برای بردن رنگ بر روی سطوح استفاده میشود. این اسپری از روی محصول استون منتانا تولید شده و خاصیت همین محصول محبوب خارجی را […]

ادامه مطلب