کلمه کلیدی سوله برای نقاشی

همایش تابستان شرکت اسپری رنگ تکگل
۱۳۹۹/۰۹/۰۶

همایش تابستان شرکت اسپری رنگ تکگل

شرکت اسپری رنگ تکگل برنامه دارد که برای تابستان سال ۱۴۰۰ یک همایش گرافیتی برای ۱۵ ارتیست دیورانگرای برگذار بکند. این همایش در سه روز در شهر نور استان مازندران برگذار میشود.

ادامه مطلب