کلمه کلیدی شرکتهای اسپری رنگ

اسپری رنگهای ایرانی
۱۳۹۸/۰۸/۲۵

اسپری رنگهای ایرانی

اولین تولید کننده اسپری رنگ ایرانی گلریز میباشد. بعد از گلریز اسپری رنگ گلپخش تولید خود را شروع کرد. بعد از شرکت اسپری رنگ گلپخش اسپری رنگ گلریزان که بعدا اسم خود را به شرکت تکگل عوض کرد به عنوان سومین شرکت در زمینه تولید اسپری رنگ کار خود را شروع کرد.‌بعد از این سه […]

ادامه مطلب