کلمه کلیدی شرکت اسپری ضد زنگ

اسپری ضد زنگ طوسی و قرمز
۱۳۹۹/۰۸/۲۹

اسپری ضد زنگ طوسی و قرمز

شرکت اسپری رنگ تکگل در کاتالوگ اسپری رنگ ۳۰۰ میل خود دو اسپری ضد زنگ دارد، اسپری ضد زنگ طوسی و اسپری ضد زنگ قرمز.اسپری طوسی و اسپری قرمز براق میباشند ولی اسپری ضد زنگ طوسی و اسپری ضد زنگ قرمز مات میباشند. اسپری ضد زنگ قرمز با پودر اخرا تولید میشود ولی اسپری ضد […]

ادامه مطلب