کلمه کلیدی قیمت اسپری رنگ تکگل

قیمت اسپری دیوارنگاری تک گل
۱۳۹۹/۰۹/۰۹

قیمت اسپری دیوارنگاری تک گل

اسپری ۴۰۰ میل تکگل با رنگ اکرولیک، والو خاص دیوارنگاری و بالای ۲۰۰ رنگ مختلف، اسپریی است که تنها رقیبش توی اسپریهای ایران دوپلی کالر میتواند باشد. ما در حال حاضر این اسپری، که میتوان گفت اولین اسپری دیوارنگاری ایران به شمار میاید، به فروشگاه رنگ عتیق در تهران تازه عرضه کرده ایم. این فروشگاه […]

ادامه مطلب