کلمه کلیدی والو

خرید و فروش مواد اولیه رنگ
۱۳۹۸/۰۸/۲۵

خرید و فروش مواد اولیه رنگ

شرکت تک گل در حال حاضر مشغول خرید و فروش مواد اولیه رنگ میباشد، از قبیل رزینها، پیگمنتها، افزودنیها و حلالها. اگر هم دنبال خرید این مواد اولیه میباشید میتوانید با این شرکت تماس حاصل کنید. بغیر از مواد اولیه شما میتوابید قسمتهای دیگر اسپری از قبیل، قوطی، والو و کپ را از این شرکت […]

ادامه مطلب