کلمه کلیدی کاتالگ 400 میل تک گل

اسپری ۴۰۰ میل تک گل و “تک گل دوپلی”
۱۳۹۸/۱۲/۱۱

اسپری ۴۰۰ میل تک گل و “تک گل دوپلی”

شرکت تک گل دو مدل اسپری رنگ ۴۰۰ میل با رنگ اکرولیک تولید میکند. یک مدل اسپری با والو دیوارنگاری و به قول معروف کپ خور است و اسپری ۴۰۰ میل تک گل نامیده میشود.   یه مدل دیگر اسپری ۴۰۰ میل با رنگ اکرولیک ولی با والو معمولی. این مدل اسپری مدل اسپری دوپلی […]

ادامه مطلب