کلمه کلیدی گرافیتی شاپ

کد ۷۱ تا ۷۹، اسپری رنگ سبز
۱۳۹۹/۰۱/۱۰

کد ۷۱ تا ۷۹، اسپری رنگ سبز

کد ۷۱ تا ۷۹ در کاتالگ اسپری ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگ سبز و زرد تشکیل شده است. کد ۷۱ به اسم “کارخانه اسپری رنگ” از ۹۰ درصد زرد و ۱۰ درصد سبز تشکیل شده است. کد ۷۲ به اسم “اسپری رنگ پویا” از ۸۰ درصد رنگ زرد و ۲۰ درصد رنگ سبز […]

ادامه مطلب