کلمه کلیدی گرافیتی کاران ایرانی

هنر گرافیتی در ایران
۱۳۹۹/۰۸/۱۹

هنر گرافیتی در ایران

گرافیتی هنری است که روی دیوار بدون اجازه انجام میشود و در دید مردم است. یک هنر گرافیتی میتواند یک نوشته ساده یا یک نقاشی که هنرمند ساعتها روش کار کرده است. این هنر از یونان، مصر و روم کهن رواج داشته است. امروز هنر گرافیتی بوسیله اسپری رنگ و مارکرهای گرافیتی انجام میشود و […]

ادامه مطلب