کلمه کلیدی اسپری رنگ ارتمن

اسپری رنگ ۴۰۰ میل گرافیتی تک گل
۱۳۹۸/۰۱/۱۷

اسپری رنگ ۴۰۰ میل گرافیتی تک گل

همونطور که گفته شد اولین نتیجه اسپری رنگ تک گل گلریزان با هنرمندان و گرافیتی کار های محبوب ایرانی اسپری رنگ ۴۰۰ میل گرافیتی بود که با والو ماده تولید شد. این اسپری مقدارش محدود بود ولی با این حال نیاز خیلی از ارتیستارو برآورده کرد و به انوان اولین اسپری گرافیتی ایران شناخته شد.‌ […]

ادامه مطلب