کلمه کلیدی هنرمندان ایرانی

معرفی هنرمندان دیوارنگار ایرانی
۱۳۹۹/۰۸/۱۱

معرفی هنرمندان دیوارنگار ایرانی

همانطور که گفتیم شرکت اسپری رنگ تاگگل مدتی هست که با هنرمندان ایرانی و مخصوصاً هنرمندان گرافیتی کار می کند. گرافیتی هنر جالبی است و گرافیتیست ها یه گروه خاصی هستند. گرافیتی کارهای ایرانی به گرافیتی کارهای خارجی تفاوتی ندارند. این گروه هنر خود را در دیوار خیابان ها انجام می دهند. آنها عاشق این […]

ادامه مطلب